Psikiyatrinin Konuları

Psikiyatrinin Konuları

Psikiyatrinin tanı ve tedavisini yaptığı hastalık grupları aşağıda sıralanmıştır:

 • Depresyon
 • Panik Bozukluk ve Anksiyete Bozuklukları
 • Bipolar Bozukluk
 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Alkol ve Madde Bağımlılığı
 • Kişilik Bozuklukları
 • Disosiyatif Bozukluklar
 • Demanslar
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
 • Akut ve Posttravmatik Stres Bozukluğu
 • Somatoform Bozukluklar
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları

Psikiyatrinin Konuları