Depresyon Hastalığı

Depresyon Hastalığı

Depresyon, toplumda ve klinikte en sık görülen psikiyatrik hastalıktır.

Yaşam boyu ortaya çıkma olasılığı; kadınlarda %10-25, erkeklerde %5-15 arasındadır. Her yaşta görülebilen depresyonun başlangıç yaşı ortalaması 27'dir. Depresyon için genetik yatkınlık yaşla birlikte azalır. Sosyal stresörlerin genç yaşlarda daha önemli olduğu düşünülmektedir. İleri yaşta depresyonun tetikleyicileri; izolasyon, kişilerarası iletişimin kaybı ve tıbbi hastalıklardır.

Bekar olmak, boşanmak ya da ayrı yaşıyor olmak gibi olumsuz yaşam olayları depresyon için risk faktörü olabilir. Fakat kadınlarda bekar olmak düşük risk faktörü iken, erkeklerde daha yüksek risk içerir.

İşsizlik, evlilik sorunları, kent hayatındaki zorluklar gibi sosyal stresler, depresyon için iyi bilinen risk faktörleridir. Sosyal stresörlerin etkisinin yanısıra bunların kişi tarafından nasıl algılandığı da çok önemlidir. Sosyal destek kişinin karşılaştığı zorlanmalara karşı başa çıkma mekanizmalarının gelişimine neden olarak depresyona karşı koruyucu işlev görür.

Depresyon Hastalığı