Kişilik Bozuklukları

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları; kişinin yaşadığı toplumun beklentilerinden belirgin olarak sapma gösteren duygu ve davranış örüntüsü olarak tanımlanabilir. Toplumda %5-10 arasında görülen kişilik bozuklukları kişinin toplumsal ve mesleki uyumunu bozarak ciddi sorunlar yaşanmasına neden olabilir.

Kişilik bozuklukları tipik olarak katı ve uyumsuz olduğundanndolayı kişilerarası ilişkilerde bozulmayla kendini gösterir. Genellikle değişmesi zor olan hasta gruplarından biridir. İlaç tedavileri etkili olmakla birlikte asıl tedavi şekli psikoterapilerdir.