Hipokondriazis(Hastalık Hastalığı)

Hipokondriazis(Hastalık Hastalığı)

Başka bir psikiyatrik ve tıbbi hastalığı olmamasına rağmen bedensel belirtileri yanlış yorumlama temelinde ciddi bir hastalığı olduğuna ya da olacağına dair sanrısal düzeyde olmayan zihinsel uğraşı ile karakterizedir. Bu sürecin en az 6 ay boyunca devam etmesi gerekir. Hastalar zayıf bir iç görüye sahiptir ve yaşamlarında önemli sıkıntı ve bozulmalar yaşarlar.

DSM-5 Tanı Kriterleri

A-Ağır bir hastalığı olduğunu ya da olacağını düşünüp durma.

B-Bedensel belirti yoktur ya da varsa bile ağır değildir. Başka bir hastalık durumu varsa ya da bir hastalık durumu çıkma olasılığı yüksekse (örn. Güçlü bir aile öyküsü varsa), bu konuda düşünüp durma açıkça aşırı bir düzeydedir ya da orantısızdır.

C-Sağlıkla ilgili yüksek düzeyde kaygı vardır ve kişi, kişisel sağlık durumuyla ilgili olarak kolaylıkla korkuya kapılır.

D-Kişinin sağlıkla ilgili davranışlarında aşırılıklar görülür.(Örn. Hastalık bulguları için vücudunu sık sık tarar) ya da uygunsuz bir kaçınma içindedir.(örn. Doktora gitmekten ve hastanelerden kaçınır)

E-Hastalıkla uğraşıp durma süresi en az 6 aydır, ancak korkulan özgül hastalık bu süre içinde değişebilir.

F-Hastalıkla ilgili düşünüp durma, bedensel belirti bozukluğu, panik bozukluğu, yaygın kaygı bozukluğu, bedensel algı bozukluğu, takıntı-zorlantı bozukluğu ya da sanrılı bozukluk, bedensel tür gibi başka bir ruhsal hastalıkla daha iyi açıklanamaz.