Bipolar Bozukluklar

Bipolar Bozukluklar

Bipolar bozukluk tekrarlayan depresif epizod, manik epizod ya da her ikisini de kapsayan karma epizodlarla giden ve bu epizodlar arasında kişinin tamamen sağlıklı duygudurum haline dönebildiği kronik seyirli bir hastalıktır.

Manik ve depresif dönemlerdeki emosyonel yaşantının ortak özelliği, kişi duygu durumundaki olağan gidişten farklı nitelikte olması ve süreklilik göstermesidir. Bu farklılık depresif dönemde disfori, manik dönemde öfori yönünde bir artış şeklindedir.

Bipolar bozukluğun yaşam boyu riski %0.5-1.5 arasındadır. Bipolar bozukluk sıklıkla erken yaşta görülür.Hastaların %20-30’unda ilk atak 21 yaşından önce başlar. %10 hastada ilk atak 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Duygudurum bozuklukları 40 yaşın altında daha sık görülür.

Aile öyküsü pozitif olanlarda ve boşanmış olanlarda risk artmaktadır.

Manik atak: En az bir hafta süren(hastaneye yatmayı gerektiriyorsa herhangi bir süre) olağandışı, yükselmiş, taşkın veya irritabl duygudurum dönemine;  benlik saygısında abartılı artma ve grandiozitenin gözlendiği, uyku gereksiniminin azaldığı, her zamankinden daha konuşkan olmanın olduğu, fikir uçuşmasının gözlendiği, amaca yönelik etkinlikte artışın olduğu ve zarar verme olasılığı yüksek etkinliklere sık katılma kendini gösteren tablodur. Bu durum mesleki ve toplumsal etkinliklere zarar verecek kadar yoğundur. Hastanın kendisine ve diğerlerine zarara vermesini engellemek için hastaneye yatırılmasını gerektirecek kadar şiddetlidir. Psikotik özellikler gösterebilir.

Hipomani: En az dört gün boyunca olağan depresif olmayan duygu durumdan farklı, yükselmiş, taşkın ya da irrtabl duygu durum dönemi ile kendini gösterir. Benlik saygısında artma ve grandiozite görülür. Uyku gereksinimi azalır. Her zamankinden daha konuşkandır. Fikir uçuşmaları görülebilir. Amaca yönelik etkinlikte artış vardır ve zarar verme olasılığı yüksek etkinliklere sık katılma gözlenir ama bu durum mesleki ve toplumsal etkinliklere zarar verecek kadar yoğun değildir. Hastanın kendisine ve diğerlerine zarara vermesini engellemek için hastaneye yatırılmasını gerektirecek kadar şiddetli değildir. Psikotik özellikler gözlenmez.