Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete Bozuklukları

Genel toplumda en sık görülen psikiyatrik rahatsızlıklardır.Anksiyete; endişe, korku gibi duygusal belirtilere taşikardi, hipertansiyon, takipne, tremor gibi artmış fiziksel bulguların eşlik ettiği psikiyatrik bir durumdur. Normal korkularda da aynı bulgular gözlenebilir. Fakat normal korkular gerçek bir dış tehlikeye karşı ortaya çıkar ve duygusal cevap buna uygundur. Anksiyete bozuklularında ise hem belirgin bir dış tehdit yoktur hem de tehdit varlığında verilen cevap aşırıdır.

Tüm dermatolojik hastalıklarda psikiyatrik hastalık %5 oranındadır.  Bu hastaların %44’ü depresyon, %35’i ise anksiyete bozukluğu tanısı almaktadır. Anksiyete bozukluğu, dermatoloji hastalarında topluma oranla daha yüksek görülür. Psöriazis hastalarında %48, atopik dermatit hastalarında %39 oranında anksiyete bozukluğu görülür