Sosyal Fobi

Sosyal Fobi

Kişinin başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu toplumsal ortamlarda belirgin bir korku ve kaygı duymasıyla karakterizedir. Kişi olumsuz olarak değerlendirilebilecek biçimde davranmaktan ve kaygı duyduğuna ilişkin belirtiler göstermekten korkar. Dolayısıyla söz konusu toplumsal ortamlardan kaçınılır.