Obsesif Kompulsif Bozukluklar

Obsesif Kompulsif Bozukluklar

Obsesyon ve kompulsiyonlarla karakterizedir. Obsesyonlar; kişide belirgin sıkıntıya yol açan istenmeden gelen, yineleyici ve sürekli düşünceler ve imgelerdir. Kompusiyonlar;  Kişinin obsesyona tepki olarak veyakatı biçimde uyulması gereken kurallara göre yapmaya zorlanmış hissettiği tekrarlayıcı davranışlardır. Bu davranışlar el yıkama, düzenleme, denetleme şeklinde olabildiği gibi dinsel değeri olan sözleri söyleme, sayı sayma şeklinde de görülebilir.